Regulamin

Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną przez sklep interentowy www.sklep.mtc.poznan.pl (zwany dalej Sklepem), należący do firmy MTC Rafał Zajączkowski, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6866 prowadzonej przez Burmistrza Gminy w Mosinie.

MTC Rafał Zajączkowski 
ul. Starołęcka18A 61-361 Poznań
tel: 618666424
e-mail: sklep@mtc.poznan.pl
NIP: 778-132-30-19
Multibank nr konta:  27 1140 2017 0000 4202 0612 5423

Warunki zakupu


Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju.

Korzystanie ze Sklepu


Użytkownik może posługiwać się wyłącznie własnymi danymi osobowymi jak również własną formą płatności. Użytkownik nie może wykorzystywać Sklepu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Sklepu lub na innych Użytkowników Sklepu.
Sklep zawiera materiały chronione prawem autorskim oraz zastrzeżone znaki towarowe. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści bez zgody MTC jest zabronione. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

Dostawa towaru


Towar może być odebrany osobiście w siedzibie naszej firmy w godzinach jej urzędowania lub wysłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD lub DHL. Paczek nie wysyłamy pocztą ani inną firmą kurierską poza podanymi. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi 15,00 zł lub 25,00 zł w przypadku pobrania. Dla zamówień powyżej 500 zł wysyłka GRATIS. Zależnie od wartości zamówienia lub jego rodzaju koszt ten może ulec zmianie o czym będziecie Państwo poinformowani podczas składania zamówienia.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni, w zależności od tego czy wybrany towar znajduje się u nas na magazynie czy też musi zostać przez nas sprowadzony. W szczególnych przypadkach np. chwilowy brak produktu u dystrybutora, termin ten może zostać wydłużony.

Płatności


Możliwe są następujące formy płatności:
- przelew na konto firmowe MTC - Multibank nr konta: 27 1140 2017 0000 4202 0612 5423
- za pobraniem, płacąc w momencie odbioru przesyłki (maks. wartość przesyłki 5.000 zł).
- płatności elektroniczne

Reklamacje


Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie w karcie gwarancyjnej i/lub na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji  wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Zwrot towaru


Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie praw konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym Sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres firmy MTC, dołączając informację iż towar zostaje odesłany na warunkach odstąpienia od umowy, oraz dokładne dane nabywcy wraz z nr konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Po spełnieniu tych warunków sklep gwarantuje zwrot wartości wynikającej z zamówienia w czasie nie dłuższym niż 14 dni. 
Pobierz formularz odstąpienia od umowy w formacie pdf lub docx.

Uszkodzenie w transporcie


Przy odbiorze towaru należy każdorazowo sprawdzić stan jakościowy i ilościowy przesyłki w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności doręczyciela.

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający MTC Rafał Zajączkowski z siedzibą na ul. Starołęcka 18A, 61-361 Poznań, NIP: 7781323019, REGON 634276607. Dane kontaktowe: tel. +48618662114, e-mail biuro@mtc.poznan.pl;
 • Sprzedający przetwarza dane osobowe:
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  • w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
  • w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
  • w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  • w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
  • Umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@techserwis.pl lub poprzez tel. 61 8662114, sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności

Postanowienia końcowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.


W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.